Přehled balíčků Nette

Nette je plnohodnotný PHP framework tvořený sadou samostatných a znovupoužitelných balíčků. Tyto balíčky můžete používat nezávisle na zbytku frameworku.

Jednotlivé balíčky nainstalujete pomocí Composeru:

composer require   

Všechny komponenty najednou lze přidat takto:

composer require nette/nette

Seznam balíčků

Application Jádro webových aplikací GitHub releases
Bootstrap Bootstrap webové aplikace GitHub releases
Caching Kešovací vrstva s úložišti GitHub releases
Component Model Základ komponentového systému GitHub releases
DI Dependency Injection Container GitHub releases
Database Databázová vrstva GitHub releases
Finder Vyhledávání souborů a adresářů s intuitivním rozhraním GitHub releases
Forms Pohodlné a bezpečné webové formuláře GitHub releases
Http Vrstva zapouzdřující HTTP request & response GitHub releases
Latte Skvělý šablonovací systém GitHub releases
Mail Odesílání e-mailů GitHub releases
Neon Čtení a zápis formátu NEON GitHub releases
Php Generator Generátor PHP kódu GitHub releases
Robot Loader Nejkomfortnější autoloading GitHub releases
Routing Routování GitHub releases
Safe Stream Bezpečné atomické operace se soubory GitHub releases
Schema Validace uživatelských dat GitHub releases
Security Správa přístupových práv GitHub releases
Tester Pohodové jednotkové testy v PHP GitHub releases
Tokenizer Tokenizace řetězců GitHub releases
Tracy Debugovací nástroj, který si zamilujete ♥ GitHub releases
Utils Základní třídy a nástroje GitHub releases
deprecated Zastaralý obsah GitHub releases