Nette balíčky

Nette je plnohodnotný PHP framework tvořený sadou samostatných a znovupoužitelných balíčků. Tyto balíčky můžete používat nezávisle na zbytku frameworku.

Jednotlivé balíčky můžete stáhnout z oficiálního Git repozitáře. Doporučený způsob instalace je pomocí Composeru. Například Latte nainstalujete příkazem:

composer require latte/latte

Jména dalších balíčků jsou ve třetím sloupečku v tabulce níže.

Celý framework (tedy všechny komponenty) lze přidat takto:

composer require nette/nette

Seznam balíčků

Application Jádro webových aplikací nette/application
Bootstrap Bootstrap webové aplikace nette/bootstrap
Caching Kešovací vrstva s úložišti nette/caching
Component Model Základ komponentového systému nette/component-model
DI Dependency Injection Container nette/di
Database Databázová vrstva nette/database
Finder Vyhledávání souborů a adresářů s intuitivním rozhraním nette/finder
Forms Pohodlné a bezpečné webové formuláře nette/forms
Http Vrstva zapouzdřující HTTP request & response nette/http
Latte Skvělý šablonovací systém latte/latte
Mail Odesílání e-mailů nette/mail
Neon Čtení a zápis formátu NEON nette/neon
Php Generator Generátor PHP kódu nette/php-generator
Reflection Rozšíření pro PHP reflection nette/reflection
Robot Loader Nejkomfortnější autoloading nette/robot-loader
Safe Stream Bezpečné atomické operace se soubory nette/safe-stream
Schema Validace uživatelských data nette/schema
Security Spravuje přístupová práva nette/security
Tester Pohodové jednotkové testy v PHP nette/tester
Tokenizer Tokenizace řetězců nette/tokenizer
Tracy Debugovací nástroj, který si zamilujete ♥ tracy/tracy
Utils Základní třídy a nástroje nette/utils
deprecated Zastaralý obsah nette/deprecated