Download

Skeleton pro vaši novou aplikaci s nejnovější stabilní verzí instalujte pomocí Composeru příkazem:

composer create-project nette/web-project

Nebo si stáhněte balíček: Nette 2.4 (vyžaduje PHP 5.6 a je kompatibilní s PHP 7.3)

Komponenty

Nette je tvořeno sadou samostatných a znovupoužitelných balíčků. Tyto komponenty můžete používat nezávisle na zbytku frameworku.

Komponenty přidáte do vaší aplikace Composerem. Například Latte nainstalujete příkazem:

composer require latte/latte

Údržba

Každá verze je aktivně udržována po období (alespoň) jednoho roku, kritické a bezpečností chyby jsou opravovány po dva roky.

Během prvního období mohou být opravovány všechny nedostatky a konec období je označen jako end of active support. V dalším období jsou opravovány pouze kritické chyby a bezpečností problémy, konec je označen jako end of life.

Vývojová verze a Git

Nejnovější vývojové verze můžete získat z oficiálních repozitářů na https://github.com/nette.

Starší verze

řada vyžaduje nejnovější vydání je kompatibilní vyšlo podpora ukončena
Nette 2.4 PHP 5.6 PHP 7.3 červen 2016 leden 2019
Nette 2.3 PHP 5.4 PHP 7.1 únor 2015 únor 2017
Nette 2.2.13.zip PHP 5.3 PHP 7.0 květen 2014 květen 2016
Nette 2.1.12.zip PHP 5.3 PHP 7.0 prosinec 2013 prosinec 2015
Nette 2.0.18 pro PHP 5.3 + balíčky pro PHP 5.2 s prefixy a bez prefixů PHP 5.6 únor 2012 leden 2015

K dispozici je vám archiv starších verzí.