Download

Skeleton pro vaši novou aplikaci s nejnovější stabilní verzí instalujte pomocí Composeru příkazem:

composer create-project nette/web-project

Nebo si stáhněte balíček: Nette 2.4

Požadavky

  • Nette 2.4 vyžaduje PHP 5.6 a nejnovější vydání je kompatibilní s PHP 7.2
  • Nette 2.3 vyžaduje PHP 5.4 a nejnovější vydání je kompatibilní s PHP 7.1
  • Nette 2.1 a 2.2 vyžaduje PHP 5.3 a nejnovější vydání je kompatibilní s PHP 7.0

Komponenty

Nette je tvořeno sadou samostatných a znovupoužitelných balíčků. Tyto komponenty můžete používat nezávisle na zbytku frameworku.

Komponenty přidáte do vaší aplikace Composerem. Například Latte nainstalujete příkazem:

composer require latte/latte

Údržba

Každá verze je aktivně udržována po období (alespoň) jednoho roku, kritické a bezpečností chyby jsou opravovány po dva roky.

Během prvního období mohou být opravovány všechny nedostatky a konec období je označen jako end of active support. V dalším období jsou opravovány pouze kritické chyby a bezpečností problémy, konec je označen jako end of life.

Vývojová verze a Git

Nejnovější vývojové verze můžete získat z oficiálních repozitářů na https://github.com/nette.

Starší verze