Download

Skeleton pro vaši novou aplikaci s nejnovější stabilní verzí instalujte pomocí Composeru příkazem:

composer create-project nette/web-project

Nebo si stáhněte balíček: Nette 2.4 (vyžaduje PHP 5.6 a je kompatibilní s PHP 7.2)

Komponenty

Nette je tvořeno sadou samostatných a znovupoužitelných balíčků. Tyto komponenty můžete používat nezávisle na zbytku frameworku.

Komponenty přidáte do vaší aplikace Composerem. Například Latte nainstalujete příkazem:

composer require latte/latte

Údržba

Každá verze je aktivně udržována po období (alespoň) jednoho roku, kritické a bezpečností chyby jsou opravovány po dva roky.

Během prvního období mohou být opravovány všechny nedostatky a konec období je označen jako end of active support. V dalším období jsou opravovány pouze kritické chyby a bezpečností problémy, konec je označen jako end of life.

Vývojová verze a Git

Nejnovější vývojové verze můžete získat z oficiálních repozitářů na https://github.com/nette.

Starší verze

řada vyžaduje alespoň nejnovější vydání je kompatibilní období vývoje
Nette 2.4 PHP 5.6 PHP 7.2 podpora ukončena v červnu 2018
Nette 2.3 PHP 5.4 PHP 7.1 podpora ukončena v únoru 2017
Nette 2.2.13.zip PHP 5.3 PHP 7.0 podpora ukončena v květnu 2016
Nette 2.1.12.zip PHP 5.3 PHP 7.0 podpora ukončena v prosinci 2015
Nette 2.0.18 pro PHP 5.3 + balíčky pro PHP 5.2 s prefixy a bez prefixů PHP 5.6 podpora ukončena v lednu 2015

K dispozici je vám archiv starších verzí.