Download

Skeleton pro vaši novou aplikaci s nejnovější stabilní verzí instalujte pomocí Composeru příkazem:
composer create-project nette/web-project
Nebo si stáhněte balíček: Nette 3.0 (vyžaduje PHP 7.1 a je kompatibilní s PHP 7.4)

Komponenty

Nette je tvořeno sadou samostatných a znovupoužitelných balíčků. Tyto komponenty můžete používat nezávisle na zbytku frameworku.

Komponenty přidáte do vaší aplikace Composerem. Například Latte nainstalujete příkazem:

composer require latte/latte

Naposledy vydané balíčky

Tracy v2.7.1 2. 11. 2019
- Dumper::`truncateString()` fixed for ''
- TracyExtension: 'bar' can be string #390 více
Schema v1.0.1 31. 10. 2019
- AnyOf: default value can be Schema (#12)
- Structure: is normalized to array in `normalize()` #9 více
Http v3.0.3 31. 10. 2019
- HttpExtension: added support for 'http:' in CSP
- Session: prevents warning Cannot change session cookie parameters when session is active více
Bootstrap v3.0.1 22. 10. 2019
- Configurator: passes RobotLoader to ApplicationExtension nette/application#227
- Configurator::`detectDebugMode()` workaround for PHP bug #77722 více
Application v3.0.2 21. 10. 2019
- Form: added `disableSameSiteProtection()`
- Route: fixed bug for constant module & presenter #216 více
Security v3.0.2 21. 10. 2019
- Passwords: constants PASSWORD_* are strings since PHP 7.4 #35
- User: added getAuthenticatorIfExists & `getAuthorizatorIfExists()` více
Utils v3.0.2 21. 10. 2019
- Image: fixed lost of alpha after `imagecrop()` #202
- Validators: accepts URL "https://example.com/?query" #190 více
Tracy v2.7.0 24. 9. 2019
* Logger: added *priority* to the exception file name
* TracyExtension: added getConfigSchema() více
Tracy v2.6.5 24. 9. 2019
- fixes for PHP 7.4
- Debugger: workaround for PHP bug #77722 více
Latte v2.5.3 24. 9. 2019
- Revert "BlockMacros: {define} accepts named parameters" #198 #194 #197
- BlockMacros: block name must not start with underscore #193 více
Finder v2.5.1 13. 9. 2019
- Finder: fixed extension method fallback #11
 více
Tokenizer v3.1.0 13. 9. 2019
* Revert "Stream: removed code that I don't know what is doing"
 více
Tester v2.3.0 11. 8. 2019
- watch mode: changed files are detected by filemtime
- added `Assert::notNull()` více
Di v3.0.1 7. 8. 2019
- SearchExtension: ability to add factory definitions from interfaces with method `create()` (#200)
- Revert "Container: deprecated support for dynamically added services (BC break)" #203 více
Latte v2.5.2 16. 7. 2019
- FileLoader::`isExpired()` returns true when file doesn't exist #186
- BlockMacros: {define} accepts named parameters #184 více
Tracy v2.6.4 16. 7. 2019
- bar.css: replaced all:unset with specific reset due to problems with Safari #373 #374 #364
- bar.css: do not reset width/height of replaced elements #371 více
Application v3.0.1 8. 7. 2019
- Presenter: added onRender event
- Component::`redirect()` removed $code from signature #220 #221 více
Database v3.0.2 8. 7. 2019
- ResultSet: added workaround for PDO bug #38546 (#231)
- SqlPreprocessor: generates IS NOT NULL (#226) více
Forms v3.0.1 8. 7. 2019
- BaseControl::`getLabel()` IHtmlString are not translated (#225)
- BaseControl::`translate()` ignores IHtmlString více
Security v3.0.1 8. 7. 2019
- composer: update lower dependency
- SecurityExtension: uses configuration Schema více
Http v3.0.2 8. 7. 2019
- Session: added read_and_close configuration (#156)
- RequestFactory: respect host set by trusted proxy (#162) více
Php Generator v3.2.3 5. 7. 2019
- PsrPrinter: fixed indentation of dumps #41
- Printer: added `printUses()` více
Tracy v2.6.3 18. 6. 2019
- bar.css: resets #tracy-debug #364
- bar.css: resets initial values for width/height více
Mail v3.1.0 3. 6. 2019
* added DKIM feature (#51)
* renamed Nette\Mail\IMailer -> Mailer více
Mail v3.0.1 3. 6. 2019
- added .phpstorm.meta.php
- Message: added support for quoted "display-name" `<email>` #64 více
Nette v3.0.0 3. 4. 2019
- [Nette 3.0 Release Announcements](https://forum.nette.org/en/f78-release-announcements-news) více
Di v3.0.0 3. 4. 2019
Features
------ více
Application v3.0.0 3. 4. 2019
Features
----- více
Database v3.0.1 3. 4. 2019
- DatabaseExtension: uses configuration Schema
- Revert "DatabaseExtension: better detection of single/multiple definitions" #219 více
Http v3.0.1 3. 4. 2019
- DI extensions: are using configuration Schema
- simplified code více
Schema v1.0.0 3. 4. 2019
Handy library for validating data structures against a given Schema is here! :-) více
Tracy v2.6.2 3. 4. 2019
- BlueScreen: prints request header even when `apache_request_headers()` is not available
- BlueScreen: added URL to Http Request panel více
Utils v3.0.1 26. 3. 2019
- Reflection::`getUseStatements()` throw exceptions on anonymous class
- Reflection: added 'null' to builtin types (in fact it is reserved type since PHP 7.0) více
Bootstrap v3.0.0 26. 3. 2019
Features
------ více
Php Generator v3.2.2 25. 3. 2019
- Printer::`setTypeResolving()` adds ability to print uresolved code #31
- Helpers::`format()` is preferred over `formatArgs()` because we have variadics :) více
Tracy v2.5.8 13. 3. 2019
**This is the last 2.5.x release.**
 více
Http v2.4.11 13. 3. 2019
- Session: do not regenerate session ID when is newly created
- HttpExtension: option 'sameSiteProtection' does not change session cookie flag 'samesite' více
Tester v2.2.0 11. 3. 2019
- `--watch` mode recovers from errors (e.g. missing file)
- fixes in `FileMutator` (during `scandir()` or recursive `mkdir()`) více
Robot Loader v3.2.0 8. 3. 2019
* requires PHP 7.1
* uses PHP 7.1 features & declare(strict_types=1) více
Robot Loader v3.1.1 1. 3. 2019
- added `refresh()`
- readme: added info about non-autoloading usage více
Tracy v2.6.1 1. 3. 2019
- a lot of fixes
- significantly reduced HTML size více
Finder v2.5.0 28. 2. 2019
- requires PHP 7.1
- uses declare(strict_types=1) více
Forms v3.0.0 28. 2. 2019
Features
---- více
Routing v3.0.0 28. 2. 2019
nette/routing was taken out nette/application
 více
Http v3.0.0 28. 2. 2019
Features
---- více
Nette v2.5.0 26. 2. 2019
- removed discontinued packages nette/deprecated & nette/reflection
- supports PHP 7.2 & 7.3 více
Latte v2.5.0 20. 2. 2019
Features
---- více
Caching v3.0.0 20. 2. 2019
Features
----- více
Component Model v3.0.0 20. 2. 2019
Features
--- více
Database v3.0.0 20. 2. 2019
Features
--- více

pokračování

Údržba

Každá verze je aktivně udržována po období (alespoň) jednoho roku, kritické a bezpečností chyby jsou opravovány po dva roky.

Během prvního období mohou být opravovány všechny nedostatky a konec období je označen jako end of active support. V dalším období jsou opravovány pouze kritické chyby a bezpečností problémy, konec je označen jako end of life.

Vývojová verze a Git

Nejnovější vývojové verze můžete získat z oficiálních repozitářů na https://github.com/nette.

Starší verze

řada vyžaduje nejnovější vydání je kompatibilní vyšlo podpora ukončena
Nette 2.4 PHP 5.6 PHP 7.4 červen 2016 březen 2019
Nette 2.3 PHP 5.4 PHP 7.1 únor 2015 únor 2017
Nette 2.2.13.zip PHP 5.3 PHP 7.0 květen 2014 květen 2016
Nette 2.1.12.zip PHP 5.3 PHP 7.0 prosinec 2013 prosinec 2015
Nette 2.0.18 pro PHP 5.3 + balíčky pro PHP 5.2 s prefixy a bez prefixů PHP 5.6 únor 2012 leden 2015

K dispozici je vám archiv starších verzí.