Wiki syntax

Wiki používá Texy syntaxi s některými rozšířeními.

Odkazy

Pro interní odkazy je preferovaný zápis v hranatých závorkách [odkaz], lze použít také zápis pomocí uvozovek "odkaz":www.example.com.

Ve všech uvedených případech lze odlišit text odkazu od odkazované stránky pomocí svislítka:

Odkazy na titulky

Lze se také odkazovat na jednotlivé titulky uvnitř stránky pomocí znaku #.

Odkazy do API dokumentace

Vždy uvádějte pouze pomocí tohoto zápisu:

Název třídy včetně jmenného prostoru uvádějte prosím co nejméně (například při první zmínce), pak už jmenný prostor vynechávejte. Opět s využitím svislítka:

Odkazy do PHP dokumentace

  • [php:substr]substr (do PHP dokumentace)

Zdrojový kód

Bloky kódu začínají ```jazyk a končí ```. Podporované jazyky jsou php, html, css, js and sql (pro Latte používejte ```html). Odsazujte výhradně tabulátorem. Lze uvést i jméno souboru ```php .{data-file:ArrayTest.php}

 ```php
	public function renderPage($id)
	{
		...
	}
 ```

Nadpisy

Nejvyšší nadpis (tedy název stránky) podtrhněte hvězdičkami. Pro oddělení sekcí používejte rovnítka. Nadpisy podtrhujte rovnítky a poté pomlčkami:

MVC Aplikace & presentery
*************************
...


Tvorba odkazů
=============
...


Odkazy v šablonách
------------------
...

Rámečky a styly

Perex označíme třídou .[perex]

Poznámku označíme třídou .[note]

Tip označíme třídou .[tip]

Varování označíme třídou .[caution]

Důraznější varování označíme třídou .[warning]

Číslo verze .{data-version:2.4.10}

Třídy zapisujte před řádkem:

.[perex]
Tohle je perex.

Uvědomte si prosím, že rámečky jako .[tip] „tahají“ oči, tudíž se používají pro zdůraznění, nikoliv pro méně podstatné informace. Proto jejich používám maximálně šetřte.

Obsah

Obsah (odkazy v pravém menu) je automaticky generovaný pro všechny stránky, jejichž velikost přesáhne 4 000 bytů, přičemž toho výchozí chování je možné upravit pomocí meta značky {{toc}}. Text tvořící obsah se bere standardně přímo z textu nadpisů, ale pomocí modifikátoru .{toc} je možné zobrazit v obsahu jiný text, což se hodí hlavně pro delší nadpisy.Dlouhý a inteligentní nadpis .{toc: Libovolný jiný text zobrazený v obsahu}
===========================================================================

Meta značky

  • nastavení vlastního názvu stránky (v <title> a drobečkové navigaci) {{title: Jiný název}}
  • přesměrování {{redirect: pla:cs}} – viz odkazy
  • propojení s překladem v jiném jazyce {{lang: en/other name}}
  • vynucení {{toc}} či zakázání {{toc: no}} automatického obsahu (boxík s odkazy na jednotlivé nadpisy)