Jak přispívat do kódu

Pravidla pro přispěvatele do kódu.

Odesílejte pouze otestovaný kód

 • Pečlivě zkontrolujte upravený kód dříve, než jej odešlete.
 • Pokud posíláte opravu nebo přidáváte novou funkčnost, připojte také test.
 • Kód nesmí generovat žádné chyby, ani úrovně E_STRICT.
 • Ověřte, jestli vaše úprava nerozbila existující testy.

Dvakrát měř, jednou odesílej

 • Zkontrolujte, jaké změny skutečně odesíláte, například pohledem do diff souboru.
 • Ujistěte se, že všechny nově přidané soubory byly odeslány také.

Dodržujte jmenné konvence a formát souborů

 • Dodržujte konvence používané ve frameworku.
 • Zkontrolujte kód pomocí nástroje Code-Checker.
 • Kód nesmí obsahovat znaky mimo rozsah \t\r\n\x20..\x7E.
 • Pro levostranné odsazování používejte pouze tabulátory (nesmí se míchat s mezerami).
 • Kód nesmí obsahovat pravostranné bílé znaky.

Vždy připojte dostatečně popisnou zprávu

 • Zpráva musí být anglicky bez pravopisných chyb.
 • První řádek (tzv. subject) musí popsat účel commitu a neměl by být delší než 70 znaků.
 • Dodržujte formát Latte: fixed multi template rendering [Closes #269], tj.
  • oblast frameworku následovaná dvojtečkou
  • účel commitu v minulém čase, je-li to možné, začněte slovem: added, fixed, refactored, changed, removed
  • případná vazba na issue tracker
  • pokud commit přeruší zpětnou kompatibilitu, doplňte „BC break“
 • za subjektem může být jeden volný řádek a podrobnější popis včetně odkazů na fórum.

Nikdy neodesílejte kód, kterému nerozumíte

Nikdy neodesílejte opravy jen proto, že „vám fungují“. Opravujte chyby jen tehdy, pokud jejich příčině přesně rozumíte a jste si kódem opravy zcela jisti.